LC PERFORMANCE

Betingelser

Handels- og medlemsbetingelser

Hos LC Performance – Træning For Alle (LC) modtages Dankort, MasterCard, Visa og American Express.

§1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan LC forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til. Ved køb af studiemedlemskab skal gyldigt studiekort kunne fremvises.

§2 Medlemsbetingelser
LC kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret. LC Performance ApS forbeholder sig retten til at ændre medlemsbetingelserne uden varsel ved statstlige og politiske tvangslukninger samt ved gældende statslige retningslinjer opstået af udefrakommende hændelser som feks. krig, pandemier, naturkatastrofer og lignende. Ved uoverensstemmelser med LC Performance ApS måde at håndtere statslige og politiske retningslinjer forbeholder LC Performance ApS sig retten til at opsige det enkelte medlemskab uden varsel og med øjeblikkelig virkning.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for PBS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til LC. Firmaaftaler løber 12 måneder af gangen.

§5 Prisændringer
LC forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
LC kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 4 timer før holdstart. Overholdes dette ikke, vil der blive pålagt gebyrer. Gebyrets størrelse kan variere fra hold til hold.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet LC ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af LC er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. LC tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Børn er velkomne i træningscentret, men er forældrenes ansvar således de ikke chikanerer de øvrige medlemmer. Her gælder normal ansvarsforpligtigelse i forhold til erstatning. Under KidzFit hold er de deltagende medlemmer under trænerens opsyn.

§10 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et 6 eller 12 måneders medlemskab i bero. LC kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§11 Ferie
Et 6 eller 12 måneders medlemskab kan sættes i bero ved 3 ugers sammenhængende ferie. Dette meddeles via mail og skal godkendes af LC.

§12 Hold udbud
LC har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer. Din adgangskode til booking på hold er de første fire cifre i dit cpr-nummer (fødselsdato).
Der forefindes booking app “sport solution booking” her kan man booke sig via app. Appen kan downloades i app store eller google play.

§13 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§14 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.Ved kontakt til LC kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan LC uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 Sociale medier
Der vil blive optaget video og taget billeder til kommerciel brug. Hvis dette frabedes siges det blot til den ansvarshavende og man vil ikke fremgå nogen steder uden accept. Der forefindes ligeledes videoovervågning for at skabe sikkerhed blandt medlemmerne. Disse bruges til afklaring af evt. tvivl spørgsmål ved ulovligheder.

§18 Det er ikke tilladt at drive selvstændig forretning af nogen art som personlig træner, tilbyde konkurrerende ydelser eller anden undervisning hos LC Performance med mindre man er ansat af LC Performance ApS til dette. Reklame på sociale medier for andet træningsudstyr end som tilbydes på lcgear.dk er ej helller tilladt. Brud på reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning og bøde på 3000kr. pr klient som er blevet undervist eller som har modtaget konkurrerende ydelser og tilbud. Ved tvivlstilfælde eller mistanke er det op til LC Performance ApS at træffe en afgørelse.

§19 Det er til enhver tid kundens ansvar at overholde centerets regler og foreskrifter, vurderes der at reglerne ikke bliver overholdt kan medlemmet risikere øjeblikkelig bortvisning.

§20 Open Gym er muligt mellem kl. 05:00-22:00 og forudsætter løbende månedsmedlemskab. Dette er et engangsbeløb og gælder så længe man er løbende månedsmedlem. Open Gym er altid under hensyn til de faste hold, personlig træning og fysioterapi. Koden hertil er personlig og opdages der at man snyder træder §19 i kraft.

§21 Ved statstlige og politiske tvangslukninger herunder udefrakommende hændelser som feks. krig, pandemier og naturkatastrofer er det ikke muligt at sætte sit medlemskab i bero. Det er dog muligt at opsige sit medlemskab under gældende bestemmelser under §4. Det er medlemmets ansvar at overholde gældende retningslinjer fra regeringens side. LC er ikke ansvarlig for national indgriben og vi vil tilbyde træningsfaciliteter ud fra givne retningslinjer.

Book en gratis prøvetime

Udfyld formularen så kontakter jeg dig, så vi sammen kan finde et tidspunkt der passer.