LC PERFORMANCE

Betingelser

rHandels- og medlemsbetingelser

 

Hos LC Performance – Træning For Alle (LC) modtages MasterCard og Visa.

§1 Medlemskab
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan LC forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til. Ved studiemedlemskab, skal gyldigt studiekort og andet billedelegitimation skal forevises i centeret ved første træning. Gælder ikke til personer over 25 år. Et TeenFit medlemskab er indtil det fyldte 15 år, dog er det muligt fortsat at deltage på TeenFit holdet til det fyldte 18 år. TeenFit medlemskabet ændres til studiemedlemskab når man fylder 15. Det er medlemmets opgave at oplyse om dette.

§2 Medlemsbetingelser
LC kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 14 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret. LC Performance ApS forbeholder sig retten til at ændre medlemsbetingelserne uden varsel ved statstlige og politiske tvangslukninger samt ved gældende statslige retningslinjer opstået af udefrakommende hændelser som feks. krig, pandemier, naturkatastrofer og lignende. Ved uoverensstemmelser med LC Performance ApS måde at håndtere statslige og politiske retningslinjer forbeholder LC Performance ApS sig retten til at opsige det enkelte medlemskab uden varsel og med øjeblikkelig virkning.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved et medlemskab er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist er løbende måned + 1 måned. Opsigelsen skal ske skriftligt til LC.
Løbende månedsmedlemskaber kan ikke opsiges i beroperioder.

§5 Prisændringer
LC forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) i indeværende måned, dog senest 14 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
LC kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 Afbud
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking senest 4 timer før holdstart. Overholdes dette ikke, vil der blive pålagt gebyrer. Gebyrets størrelse kan variere fra hold til hold.
Afbud til ene-lektioner skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet LC ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af LC er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. LC tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. Børn er velkomne i træningscentret, men er forældrenes ansvar således de ikke chikanerer de øvrige medlemmer. Her gælder normal ansvarsforpligtigelse i forhold til erstatning. 

§10 Berosættelse
I tilfælde af svær sygdom, længerevarende ferie eller lignende er det muligt at sætte et medlemskab i bero. LC kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet. Det er ikke muligt at opsige et løbende medlemskab i en beroperiode.
Der pålægges gebyr for en berosættelse, som oplyses i de enkelte tilfælde.

§11 Hold udbud og Booking
LC har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.  Appen der bruges til booking hedder PushPress Members og kan downloades i app store eller google play.

§12 Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

§13 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§14 Kriterier for abonnementstræk
Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§15 Opdatering af kortdata
Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan LC uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§16 Sociale medier
Der vil blive optaget video og taget billeder til kommerciel brug. Hvis dette ikke ønskes, siges det blot til den ansvarshavende og man vil ikke fremgå nogen steder uden accept. Der forefindes ligeledes videoovervågning for at skabe sikkerhed blandt medlemmerne. Disse bruges til afklaring af evt. tvivl spørgsmål ved ulovligheder.

§17 Det er ikke tilladt at drive selvstændig forretning af nogen art uden forudgående aftale med LC Performance ApS. Brud på reglerne medfører øjeblikkelig bortvisning og bøde på 3000kr. Ved tvivlstilfælde eller mistanke er det op til LC Performance ApS at træffe en afgørelse.

§18 Det er til enhver tid kundens ansvar at overholde centerets regler og foreskrifter, vurderes der at reglerne ikke bliver overholdt kan medlemmet risikere øjeblikkelig bortvisning.

§19 Open Gym er muligt mellem kl. 05:00-22:00 og forudsætter løbende månedsmedlemskab. Dette er et engangsbeløb og gælder så længe man er løbende månedsmedlem. Open Gym er altid under hensyn til de faste hold, personlig træning og fysioterapi. Koden hertil er personlig og opdages der at man snyder træder §18 i kraft.

§20 Ved statstlige og politiske tvangslukninger herunder udefrakommende hændelser som feks. krig, pandemier og naturkatastrofer er det ikke muligt at sætte sit medlemskab i bero. Det er dog muligt at opsige sit medlemskab under gældende bestemmelser under §4. Det er medlemmets ansvar at overholde gældende retningslinjer fra regeringens side. LC er ikke ansvarlig for national indgriben og vi vil tilbyde træningsfaciliteter ud fra givne retningslinjer.

Book en gratis prøvetime

Udfyld formularen så kontakter jeg dig, så vi sammen kan finde et tidspunkt der passer.